Donation


Chirakkal Service  Cooperative Bank
Chirakkal

Account Number: 11175ശിവന് ശ്രീകോവില്‍                                      - 10 ലക്ഷം

കൃഷ്ണന്റെ ശ്രീകോവ                                  - 12 ലക്ഷം
ബലികല്ലുകള്‍                                                   - 03 ലക്ഷം
പ്രദക്ഷിണ വീഥി                                                - 03 ലക്ഷം
കിഴക്കുവശം ഗോപുരം                                 - 08 ലക്ഷം
ചെറുശ്ശേരി മണ്ഡപം                                        - 06 ലക്ഷം
ചുറ്റുമതില്‍                                                         - 03 ലക്ഷം
പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങള്‍                              - 05 ലക്ഷംPhoto Gallery:


All Rights Received. Powered by The TM Web Solutions